Regulamin:

 1. Sklep MODERIA.PL zwany w dalszej cz─Ö┼Ťci regulaminu Sklepem prowadzi sprzeda┼╝ towarów za po┼Ťrednictwem sieci Internet. Z┼éo┼╝enie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacj─ů niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawc─Ö danych osobowych Kupuj─ůcego do celów zwi─ůzanych z realizacj─ů zamówienia. Z┼éo┼╝one zamówienie stanowi umow─Ö kupna - sprzeda┼╝y w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia mo┼╝na sk┼éada─ç 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu przez ca┼éy rok. Realizacja zamówie┼ä nast─Öpuje w ci─ůgu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 3. Klientami Sklepu mog─ů by─ç osoby, które uko┼äczy┼éy 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Je┼╝eli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewi─ů┼╝─ůca.
 4. Przez z┼éo┼╝enie zamówienia nale┼╝y rozumie─ç dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wype┼énienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
 5. Wkrótce po z┼éo┼╝eniu zamówienia Klient otrzymuj─Ö drog─ů e-mailow─ů informacj─Ö o przyj─Öciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, warto┼Ť─ç zamówienia, forma p┼éatno┼Ťci, sposób wysy┼éki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktowa─ç si─Ö ze Sklepem drog─ů telefoniczn─ů lub mailow─ů. Prosimy o podanie prawid┼éowych danych kontaktowych - adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawid┼éowo wype┼énione formularze rejestracyjne mog─ů utrudni─ç lub uniemo┼╝liwi─ç realizacj─Ö zamówienia.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie MODERIA.PL s─ů fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta┼éy legalnie wprowadzone na polski rynek.
 7. Ceny towarów znajduj─ůcych si─Ö w sklepie internetowym s─ů podane w z┼éotych polskich i zawieraj─ů VAT (s─ů cenami brutto). Podane ceny nie obejmuj─ů zrycza┼étowanych kosztów przesy┼éki. Cena podana przy ka┼╝dym towarze jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia zamówienia przez Kupuj─ůcego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwo┼éywania ró┼╝nych akcji promocyjnych na jego stronach, b─ůd┼║ wprowadzania w nich zmian.
 8. P┼éatno┼Ťci za zamówione produkty mo┼╝na dokona─ç za pobraniem przy odbiorze towaru, kart─ů p┼éatnicz─ů / PayPall, p┼éatno┼Ťci─ů mTransfer, przelewem na konto MODERIA.PL. Formy p┼éatno┼Ťci opisane s─ů na stronie Formy p┼éatno┼Ťci i wysy┼éki.
 9. Przyj─Öcie zamówienia do realizacji rozpoczyna si─Ö:
  • w przypadku zamówie┼ä p┼éatnych przy odbiorze (p┼éatno┼Ť─ç za pobraniem) - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
  • w przypadku zamówie┼ä p┼éatnych przelewem oraz mTransfer (mBank) - po zaksi─Ögowaniu przedp┼éaty na nasze konto,
  • w przypadku zamówie┼ä p┼éatnych kart─ů lub PayPall - w chwili poprawnej autoryzacji karty.
 10. W przypadku zamówie┼ä wysy┼éanych poza granice Polski akceptujemy jedynie p┼éatno┼Ť─ç kart─ů p┼éatnicz─ů / PayPall.
 11. W przypadku, gdy w ci─ůgu 10 dni od daty z┼éo┼╝enia zamówienia nie zostanie uregulowana p┼éatno┼Ť─ç, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia. Jest to jednoznaczne z rozwi─ůzaniem umowy kupna-sprzeda┼╝y. Kupuj─ůcy otrzyma od nas e-maila z informacj─ů o zaistnia┼éej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.
 12. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci cz─Ö┼Ťci produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Mo┼╝e wtedy podj─ů─ç decyzj─Ö o sposobie jego realizacji (cz─Ö┼Ťciowa realizacja, wyd┼éu┼╝enie czasu oczekiwania, anulowanie ca┼éo┼Ťci zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ci─ůgu 3 dni ze strony Kupuj─ůcego sklep zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wys┼éania dost─Öpnych pozycji w zamówieniu b─ůd┼║ anulowania zamówienia.
 13. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiaj─ů do r─ůk osoby zamawiaj─ůcej sk┼éada si─Ö czas sprowadzenia towaru (podawany przy ka┼╝dym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesy┼éki pod wskazany przez Kupuj─ůcego adres, przy czym uwzgl─Ödniane s─ů tu tylko dni robocze.
  • termin otrzymania przesy┼éki = czas sprowadzenia bielizny + czas dostawy.
  • w dniu wysy┼éki zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.
 14. Do sprzeda┼╝y promocyjnej oraz wyprzeda┼╝y przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówie┼ä nast─Öpuje wed┼éug kolejno┼Ťci wp┼éywania potwierdzonych zamówie┼ä. W przypadku wyczerpania si─Ö zapasów obj─Ötych t─ů form─ů sprzeda┼╝y Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wys┼éania niepe┼énego zamówienia b─ůd┼║ anulowania zamówienia.
 15. Standardowo wystawiamy dowód zakupu. Faktur─Ö VAT wystawiamy na indywidualne ┼╝yczenie osoby zamawiaj─ůcej.
 16. Klient mo┼╝e anulowa─ç z┼éo┼╝one zamówienie telefonicznie b─ůd┼║ e-mailowo pod adresem info@moderia.pl
 17. W przypadku zamówie┼ä sk┼éadaj─ůcych si─Ö z kilku towarów, a maj─ůcych zosta─ç dostarczonymi w jednej przesy┼éce, termin realizacji b─Ödzie uzale┼╝niony od terminu skompletowania przez Sklep MODERIA.PL ostatniego elementu danego zamówienia, chyba ┼╝e Strony postanowi─ů inaczej.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nieterminowe dostarczenie przesy┼éek przez Poczt─Ö Polsk─ů oraz firm─Ö kuriersk─ů, a tak┼╝e za uszkodzenia przesy┼éki powsta┼ée na skutek dzia┼éania poczty lub firm kurierskich. Klient jest zobowi─ůzany sprawdzi─ç stan przesy┼éki podczas odbioru w obecno┼Ťci pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezw┼éocznie zg┼éosi─ç stosown─ů reklamacj─Ö do firmy przewozowej oraz poinformowa─ç o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotycz─ůce uszkodze┼ä mechanicznych przesy┼éki powsta┼éych podczas transportu b─Öd─ů rozpatrywane tylko i wy┼é─ůcznie po sporz─ůdzeniu protoko┼éu szkody podpisanego przez odbiorc─Ö i dostawc─Ö przesy┼éki.
 19. Konsument, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, liczy si─Ö od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem.
 20. W razie odst─ůpienia od umowy, umowa jest uwa┼╝ana za nie zawart─ů, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi─ůza┼ä. To, co strony ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Wraz z odsy┼éanym towarem Klient jest zobowi─ůzany zwróci─ç wszelkie produkty, które otrzyma┼é gratisowo. Zwrot towaru powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie czternastu dni kalendarzowych.
 21. W przypadku zwrotu lub wymiany w zamówieniu op┼éaconym przelewem z konta zagranicznego pieni─ůdze s─ů zwracane na kart─Ö, w szczególnych przypadkach mog─ů by─ç zwracane na konto zagraniczne, jednak┼╝e w przypadku przelewu zwrotnego Sklep zastrzega sobie prawo do obci─ů┼╝enia Klienta kosztem wykonania przelewu. W przypadku nieodebrania przez Kupuj─ůcego przesy┼éki wys┼éanej za granice Polski Sklep zastrzega sobie prawo obci─ů┼╝enia Kupuj─ůcego kosztami odebrania przesy┼éki zwrotnej.
 22. Sklep MODERIA.PL zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z pó┼║niejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 wrze┼Ťnia 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artyku┼éu. Sklep ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu r─Ökojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotkni─Öta wad─ů ( wada – zmniejszaj─ůca warto┼Ť─ç rzeczy, u┼╝yteczno┼Ť─ç rzeczy, gdy rzecz nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o których by┼éo napisane w serwisie sklepu MODERIA.PL, gdy rzecz wydano w stanie niezupe┼énym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupuj─ůcy o niej nie wiedzia┼é. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dost─Öpnym w serwisie MODERIA.PL, w terminie do 1 miesi─ůca od daty jej wykrycia. Z tytu┼éu r─Ökojmi Kupuj─ůcemu przys┼éuguje prawo do: odst─ůpienia od umowy, obni┼╝enia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inn─ů, bez wady, usuni─Öcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wp┼éyni─Öcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczno┼Ťci wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji mo┼╝e si─Ö wyd┼éu┼╝y─ç do 21 dni kalendarzowych.
 23. Pomimo do┼éo┼╝enia wszelkich stara┼ä, by zamieszczone na stronie internetowej Sklepu opisy produktów by┼éy zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, ┼╝e nie zawieraj─ů b┼é─Ödów lub braków, które nie mog─ů stanowi─ç podstawy do roszcze┼ä. Dlatego w razie jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci prosimy przed z┼éo┼╝eniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem info@moderia.pl
 24. Sklep zobowi─ůzuje si─Ö do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z t─ů ustaw─ů Klienci sklepu maj─ů prawo do wgl─ůdu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia ┼╝─ůdania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 25. MODERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany tre┼Ťci niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 26. Koszty przesy┼éek w przypadku wymiany towaru wynikaj─ůcej z b┼é─Ödnej realizacji zamówienia przez MODERIA.PL pokrywa Sklep. Koszty wysy┼éki do MODERIA.PL pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomy┼éki Sklep zwróci Klientowi koszt wysy┼éki do Sklepu w kwocie wynikaj─ůcej z kwoty na li┼Ťcie przewozowym i nieprzekraczaj─ůcej 12z┼é (s┼éownie: dwana┼Ťcie z┼éotych). Jednocze┼Ťnie informujemy, ┼╝e nie przyjmujemy ┼╝adnych przesy┼éek odsy┼éanych do nas za pobraniem.
 27. Zwrotów p┼éatno┼Ťci dokonujemy w ci─ůgu 14 dni roboczych liczonych od momentu odebrania przez sklep paczki. Zwroty dokonywane s─ů za po┼Ťrednictwem przelewu bankowego lub systemu platnosci.pl. Nie realizujemy zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. Zwroty gotówki dokonywane s─ů wy┼é─ůcznie na polski numer konta.

Je┼Ťli masz jakie┼Ť pytania,
Zadzwo┼ä na nasz─ů infolini─Ö!
668 402 027
Sprawd┼║ jak szybko otrzymasz,
przesy┼ék─Ö i ile za ni─ů zap┼éacisz
Czytaj wi─Öcej
allegro